Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak müşteri odaklı yaklaşımla kaliteli ürünler üretmek, müşteri talep ve beklentilerini gerçekleştirmek ve satış sonrası hizmet vererek müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.

Müşterilerimizin karşılaşmış olduğu sorunları kendi sorunumuz bilerek en hızlı çözümleri üretmek ve müşterilerimizle paylaşmak.

Tüm faaliyetleri bir proses statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak, performanslarını takip ve kontrol etmek, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde, karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.

Kalite Politikamızın, Farben içinde ve dışında iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak.

Kalite Politikasının uygunluğunu yıl içinde gözden geçirmek.

 

ONAYLAYAN

YÖNETİM KURULU

 13.12.2013   

herkim.com.tr © 2021