FARBEN kurulduğu günden bu yana gelişen teknolojinin içinde olmak, üretim ve uygulamada çağı yakalamak amacıyla AR-GE mantığı ile hareket etmiş ve bu departmanını oluşturmuş bir sanayi kuruluşudur.

AR-GE çalışmalarını, uluslararası AR-GE tecrübesine sahip teknik personelleri ile yürütmektedir. Ayrıca çalışmalarında, üniversitelerden, Türkiye ve Yurtdışında gelişmiş AR-GE departmanlarına sahip firmaların teknik olanaklarını ve bilgi akışını da kullanmaktadır. 

AR-GE çalışmalarında;

Ürün kalitesini standartlaştırmak için uygulanabilir metodlar geliştirmek,

Alternatif hammadde geliştirmek

Maliyet düşürmek

Problem çözmek

Mevcut ürünlerin üretimlerinde kaliteyi artırmak

Hizmet verilen sektörlere uygulama kolaylıkları bulmak

Pazar etüdleri yaparak, pazarın talepleri doğrultusunda yeni alanlar bularak, çevre ve insan sağlığına uyumlu ürünler geliştirmek gibi tamamen müşteri odaklı hizmetleri amaçlamaktadır.

AR-GE LABORATUAR İMKANLARI

Grubumuz faaliyetlerini 7 ayrı laboratuar ortamında gerçekleştirmektedir; KİMYA LABORATUARI (ürün geliştirme ve stabilite çalışmaları) ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUARI (organik kimyasalların cihazlarla incelenmesi çalışmaları) KALİTE KONTROL LABORATUARI (ambalaj, ürün, ara mamul ve hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daima kontrol altında tutulması çalışmaları) 

ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUARI CİHAZ İMKANLARI

Kütle spektrofotometreli gaz kromotografisi cihazı

UV/VIS/NIR Spektrofotometre cihazı

İyon kromotografi cihazı

Yüksek basınçlı sıvı kromotografi cihazı (HPLC)

Fourier Transform Infrared Cihazı (FTIR)

Fiber Friction Meter cihazı

Falex Four Ball test cihazı

Bilgisayarlı renk ölçümü cihazı

Bakır korozyon test cihazı

Klor-Sülfür tayin cihazı

AR-GE DEPARTMANI LABORATUAR İMKANLARI AR&GE

Grubumuz faaliyetlerini 7 ayrı laboratuar ortamında gerçekleştirmektedir;

KİMYA LABORATUARI: ürün geliştirme ve stabilite çalışmaları
ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUARI: organik kimyasalların cihazlarla incelenmesi çalışmaları
KALİTE KONTROL LABORATUARI: ambalaj, ürün, ara mamul ve hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daima kontrol altında tutulması çalışmaları

ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUARI CİHAZ İMKANLARI

Kütle spektrofotometreli gaz kromotografisi cihazı

UV/VIS/NIR Spektrofotometre cihazı

İyon kromotografi cihazı

Yüksek basınçlı sıvı kromotografi cihazı (HPLC)

Fourier Transform Infrared Cihazı (FTIR)

Fiber Friction Meter cihazı

Falex Four Ball test cihazı

Bilgisayarlı renk ölçümü cihazı

Bakır korozyon test cihazı

Klor-Sülfür tayin cihazı

herkim.com.tr © 2021